Gopaniuk Kamil, Strefa płatnego parkowania – problemy pomiędzy regulacją prawną a praktyką

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/5/60-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Strefa płatnego parkowania – problemy pomiędzy regulacją prawną a praktyką

Strefy płatnego parkowania to wyznaczone obszary miast, w których istnieje obowiązek uiszczenia opłaty za postój pojazdów samochodowych. W czasie dwóch ostatnich dekad pojawiło się wiele problemów pomiędzy regulacją prawną a praktyką w tym zakresie. Najważniejsze z nich to: ustawowy cel ustanowienia stref w praktyce; pobór opłat w soboty; wątpliwości co do obowiązku podawania numeru rejestracyjnego podczas uiszczania opłaty postojowej; brak jednoznacznej definicji „wyznaczonego miejsca postojowego”, a co za tym idzie – niedookreślone istnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.

Autor analizował uchwały rad miasta, rozporządzenia, ustawy, orzeczenia sądów. Obecne przepisy oraz problemy wymagają analizy i przedyskutowania pod kątem ewentualnej nowelizacji ustawy o drogach publicznych, mimo iż doszło do istotnych zmian prawa w ustawie z 5.07.2018 r. Celem artykułu jest zaproponowanie nowych, efektywnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących przedmiotowych problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX