Lasiński-Sulecki Krzysztof, Zalasiński Adam, Strategie wykorzystania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym

Artykuły
Opublikowano: PP 2006/3/5-10
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Strategie wykorzystania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym

Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej (WE) skutkuje między innymi przejęciem dorobku prawnego Wspólnoty obejmującego zarówno prawo stanowione, jak i niepisane zasady ogólne prawa wspólnotowego oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Polskie przepisy prawne muszą być zgodne z szeroko pojmowanym prawem WE. Przepisy prawa krajowego i decyzje organów nie mogą pozostawać w sprzeczności z normami prawa wspólnotowego ani z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości. Autorzy artykułu próbują odpowiedzieć na pytanie, za pomocą jakich działań i środków prawnych można spowodować, aby decyzje organów podatkowych czy celnych bądź orzeczenia sądów krajowych (w szczególności administracyjnych) rzeczywiście uwzględniały acquis communautaire.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy