Strategiczne wykorzystanie dowodów (Strategie Use of Evidence - SUE) jako metoda weryfikacji wiarygodności wyjaśnień... - OpenLEX

Bożek Maciej, Piątek Przemysław, Strategiczne wykorzystanie dowodów (Strategie Use of Evidence - SUE) jako metoda weryfikacji wiarygodności wyjaśnień podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/12/34-63
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Strategiczne wykorzystanie dowodów (Strategie Use of Evidence - SUE) jako metoda weryfikacji wiarygodności wyjaśnień podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym

Streszczenie

Artykuł, bazując na wiedzy kryminalistycznej i karnoprocesowej, odnosi się do problematyki jednej ze współcześnie stosowanych m.in. w państwach Europy Zachodniej metod weryfikacji wiarygodności wyjaśnień podejrzanego. Przedstawiono w nim w szczególności wynikające z psychologii sądowej założenia teoretyczne metody, praktyczne aspekty wykorzystania jej w praktyce pracy m.in. prokuratora oraz problematykę dopuszczalności prawnej – zwłaszcza z punktu widzenia przepisów polskiej procedury karnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX