Kurzynoga Małgorzata, Strajk jako "nadzwyczajna okoliczność" wyłączająca odpowiedzialność przewoźnika lotniczego wobec pasażerów na gruncie rozporządzenia WE nr 261/2004

Artykuły
Opublikowano: PiZS 2021/8/25-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.