Artykuły
Opublikowano: ST 2011/1-2/75-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie ulg w zakresie spłaty niepodatkowych należności jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

Artykuł porusza kwestie związane z udzielaniem ulg w spłacie niepodatkowych należności jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem nowych zasad wprowadzonych ustawą z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Autor wskazuje na różnice w podstawach prawnych i procedurach występujących w postępowaniach o udzielenie ulg w zależności od tego, czy są to należności o charakterze publiczno-prawnym czy cywilnym. Artykuł może być pomocny z punktu widzenia praktyka stosującego omawianą instytucje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?