Artykuły
Opublikowano: PP 2019/10/6-13
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie środków karnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Uwagi na tle unormowań zawartych w Kodeksie karnym skarbowym oraz wyników badań przeprowadzonych w urzędach skarbowych podległych Izbie Skarbowej w Poznaniu

Autorka, analizując poszczególne środki karne na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, szuka odpowiedzi na następujące pytania: czy środki karne są stosowane w karaniu sprawców czynów karnych skarbowych? Które ze wskazanych przez ustawodawcę środków karnych są wykorzystywane najczęściej? Które środki karne nie są wykorzystywane przez sądy i organy postępowania przygotowawczego? Jakie postulaty de lege ferenda wypływają z praktyki stosowania środków karnych?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?