Trocha Bartosz, Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych do spraw z udziałem podmiotów zagranicznych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/6/13-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych do spraw z udziałem podmiotów zagranicznych

Na mocy tzw. dużej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego , wprowadzonej ustawą z 4.07.2019 r. , przywrócone zostało w obszarze procesu cywilnego odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych . Regulacja w tej materii została zamieszczona w art. 4581–45813 k.p.c. Wprowadzona zmiana ma niewątpliwie duże znaczenie dla rozstrzygania sporów z zakresu obrotu gospodarczego. Ze względu na to, że obrót ten w swoim współczesnym wydaniu często może obejmować podmioty z różnych państw, konieczne staje się zbadanie, jak taka okoliczność wpływa na funkcjonowanie nowej regulacji. W artykule przedstawiono kluczowe problemy wiążące się z oceną możliwości rozpoznawania takich stanów faktycznych w postępowaniu w sprawach gospodarczych oraz ze stosowaniem w odniesieniu do nich wybranych przepisów o tym postępowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX