Stosowanie procedury podatkowej - naruszenia przepisów mogące mieć wpływ na wynik sprawy - OpenLEX

Strzelec Dariusz, Stosowanie procedury podatkowej - naruszenia przepisów mogące mieć wpływ na wynik sprawy

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2012/1/57-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie procedury podatkowej - naruszenia przepisów mogące mieć wpływ na wynik sprawy

1.Wstęp

Problematyka nieprawidłowości w stosowaniu przepisów postępowania była przedmiotem analizy w ramach różnych gałęzi prawa procesowego. Podejmowano ją jako odrębny przedmiot rozważań monograficznych bądź analizowano na tle określonego problemu, związanego z etapem, fazą postępowania - najczęściej dowodowego , czy też podczas omawiania podstaw do wnoszenia środków zaskarżenia . Ten ostatni sposób analizy zagadnienia jest charakterystyczny dla postępowań sądowych, w przypadku których - w odróżnieniu od postępowania podatkowego - przepisy precyzują podstawy zaskarżania wydawanych orzeczeń, wymieniając również naruszenie przepisów postępowania. W postępowaniu administracyjnym zagadnienie naruszenia przepisów proceduralnych analizowane było w ramach szerszej płaszczyzny badawczej - wadliwości decyzji administracyjnej . Spojrzenie na to zagadnienie w kontekście teorii dotyczących wadliwości aktu administracyjnego zmieniało się na przestrzeni lat. Polegało ono na przejściu od...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX