Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego, cz. I. - OpenLEX

Grzegorczyk Filip, Miś Grzegorz, Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego, cz. I.

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/1/74-81
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego, cz. I.

1.Wprowadzenie

Pojęcie ryzyka prawnego należy do kanonu pojęć nauk o zarządzaniu. Pojawia się więc podstawowa wątpliwość, czy pojęcie to powinno być sposobem oceny konkretnych instytucji prawnych, w szczególności zaś prawa administracyjnego. Odpowiedź na tak zadane pytanie musi być pozytywna, albowiem postrzeganie instytucji prawnych jako czynników ryzyka biznesowego pozwala na „narzędziową”, funkcjonalną analizę prawa. Prawników często charakteryzuje tendencja do izolowania instytucji prawnych od ich otoczenia społecznego i w konsekwencji poddawania analizie naukowej tak wyabstrahowanych z rzeczywistości pozanormatywnej bytów. Prawo jednak powinno być postrzegane przede wszystkim jako nauka stosowana, a w mniejszym zakresie jako konstrukt stricte teoretyczny.

Zarządzanie ryzykiem jako zagadnienie praktyczne i badawcze jest odpowiedzią na zmianę paradygmatu ekonomii – dawniej stabilność była zasadą, a zmienność wyjątkiem. Obecnie zmienność jest zasadą, a stałość zjawiskiem coraz rzadszym. Radykalne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX