Czarnecki Paweł, Stosowanie kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/10/100-113
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych

1. Wstęp. Wśród przedstawicieli nauki prawa na przestrzeni ostatnich lat coraz bardziej powszechne jest przekonanie, że postępowanie dyscyplinarne stanowi specyficzny rodzaj procedury, której podstawowym celem jest realizacja odpowiedzialności dyscyplinarnej jako szczególnej formy odpowiedzialności represyjnej. To niewątpliwie swoisty dogmat, gdyż niezwykle trudno kwestionować zasadność takiego ujmowania postępowania dyscyplinarnego. Nie będzie nadużyciem teza, że jakakolwiek próba podjęcia analizy istoty postępowania dyscyplinarnego, której brakuje wnikliwego zbadania istoty samej odpowiedzialności dyscyplinarnej, obarczona jest metodologicznym błędem, którego nie sposób na późniejszym etapie badań naprawić przez formułowanie dodatkowych warunków i założeń badawczych. Terminy „odpowiedzialność dyscyplinarna” i „postępowanie dyscyplinarne” stanowią pojęcia nierozerwalnie ze sobą powiązane do tego stopnia, że występuje swoisty mariaż tych dwóch bytów prawnych. Prawidłowa ocena zakresu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX