Garlicki Leszek, Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez sądy krajowe a podporządkowanie sędziego Konstytucji i ustawie

Artykuły
Opublikowano: EPS 2023/11/4-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez sądy krajowe a podporządkowanie sędziego Konstytucji i ustawie

W artykule poruszono kwestię stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez sądy krajowe w kontekście podporządkowania sędziego Konstytucji i ustawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX