Stawka 0% VAT w eksporcie towarów a nieustalony nabywca. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-653/18, Unitel - OpenLEX

Jaworska Magdalena, Mioduszewski Michał, Stawka 0% VAT w eksporcie towarów a nieustalony nabywca. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-653/18, Unitel

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/2/34-38
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Stawka 0% VAT w eksporcie towarów a nieustalony nabywca. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-653/18, Unitel

Wyrok Trybunał Sprawiedliwości z 17.10.2019 r., C-653/18, Unitel Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – dalej wyrok TS C-653/18, Unitel – dotyczy bardzo istotnej kwestii odnoszącej się do obrotu towarowego z krajem trzecim w przypadku nieustalonego nabywcy, a w szczególności możliwości zastosowania przez podatnika zerowej stawki VAT dla eksportu potwierdzonego przez organy celne w sytuacji, gdy dane nabywcy wskazanego na wystawionej fakturze nie odzwierciedlają rzeczywistego nabywcy towarów. W dotychczasowej praktyce polskie organy podatkowe co do zasady odmawiały skorzystania z preferencyjnej stawki, jeśli eksportowane towary zostały w rzeczywistości nabyte nie przez podmioty wykazane na fakturach, lecz przez innych nieustalonych nabywców. Prezentowany wyrok zapewnia podatnikom istotny argument w przypadku kwestionowania przez organy podatkowe prawa do zastosowania stawki 0% z powodu dostawy do nieustalonego nabywcy. Może nawet otworzyć drogę do odzyskania nadpłaconego podatku w eksporcie towarów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX