Hara Michał, Statut MTK a polskie prawo karne

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/9/74-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Statut MTK a polskie prawo karne

1.

Powołany w 1998 r. Międzynarodowy Trybunał Karny jest pierwszą stałą międzynarodową instytucją sądową zajmującą się odpowiedzialnością nie państw, lecz jednostek za zbrodnie prawa międzynarodowego. W Statucie MTK (zwanym także Statutem Rzymskim) określono najcięższe zbrodnie prawa międzynarodowego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Statutu, w kognicji Trybunału znajdują się następujące przestępstwa: zbrodnia ludobójstwa (art. 6), zbrodnie przeciwko ludzkości (art. 7), zbrodnie wojenne (art. 8) i zbrodnia agresji (art. 8 bis).

Na gruncie prawa polskiego tzw. zbrodnie prawa międzynarodowego zostały stypizowane w rozdziale XVI k.k. z 1997 r. Jest to pierwszy polski akt prawny, który w sposób kompleksowy obejmuje tę kategorię przestępstw. Kodeks karny wojskowy z 1932 r. zawierał jedynie bardzo ograniczone regulacje dotyczące zbrodni wojennych . Unormowania te przejął kodeks karny Wojska Polskiego z 1944 r., rozszerzając je o nowe typy przestępstw skierowanych przeciwko ludności cywilnej oraz jeńcom...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX