Status publicznego szpitala jako emanacji państwa - OpenLEX

Ciechorski Jan, Status publicznego szpitala jako emanacji państwa

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/1/64-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status publicznego szpitala jako emanacji państwa

Słowa kluczowe: zakład opieki zdrowotnej, emanacja państwa, władza publiczna, osobowość prawna, samodzielność

Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako podstawowego elementu struktury organizacyjnej systemu opieki zdrowotnej był przedmiotem zainteresowania przedstawicieli doktryny prawa . Jednakże do tej pory nie poddano analizie pozycji prawnej tego zakładu w zakresie stosowania dyrektyw Unii Europejskiej, a w szczególności pod kątem tego, czy możliwe jest uznawanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako emanacji państwa w rozumieniu przepisów tych dyrektyw. Kwestia ta ma istotne znaczenie, ponieważ w przypadku uznania szpitala za emanację państwa możliwe będzie oparcie roszczenia przeciwko niemu bezpośrednio na regulacjach dyrektyw Unii.

Pojęcie emanacji państwa występuje w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach związanych z bezpośrednim stosowaniem przepisów dyrektyw unijnych jako podstaw roszczeń obywatela...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX