Status prawny wyznawców judaizmu w Polsce - OpenLEX

Borecki Paweł, Status prawny wyznawców judaizmu w Polsce

Artykuły
Opublikowano: PiP 2010/9/46-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status prawny wyznawców judaizmu w Polsce

Początki stałej obecności wyznawców judaizmu (religii mojżeszowej, mozaizmu) na obszarze współczesnego państwa polskiego sięgają I połowy XI w. (Kraków) . Z czasem ziemie Królestwa Polskiego, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, stały się największym skupiskiem Żydów aszkenazyjskich w Europie . Okres od początku XVI do połowy XVII w. to złoty wiek rozwoju judaizmu na obszarze państwa polsko-litewskiego . Natomiast apogeum wzrostu demograficznego tego wyznania w Polsce przypada na okres dwudziestolecia międzywojennego. W 1931 r. wyznawcy religii mojżeszowej stanowili 9,8% ludności kraju, czyli ok. 3,1 mln. Był zatem judaizm trzecią co do wielkości konfesją w Polsce, po katolicyzmie oraz prawosławiu . W przededniu wojny nie więcej jednak niż 40% polskich Żydów można było opisać jako tradycyjnie religijnych . Pod względem organizacyjnym wyznawcy judaizmu byli skupieni (poza województwem śląskim) w Żydowskim Związku Religijnym, mającym status obligatoryjnej korporacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX