Rykowski Robert, Status prawny urządzeń przesyłowych z art. 49 k.c. – uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2009/7/44-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status prawny urządzeń przesyłowych z art. 49 k.c. – uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego

Ustawa z 30.05.2008 r. , w której dokonano nowelizacji art. 49 k.c. oraz wprowadzono nową instytucję - służebność przesyłu, weszła w życie 3.08.2008 r. Nowelizacja ta stanowi wynik dyskusji, zarysowanej w orzecznictwie i doktrynie, dotyczącej statusu prawnego urządzeń z art. 49 k.c. wraz z centralnym problemem sprzeczności interesów właścicieli gruntów i przedsiębiorców korzystających z urządzeń posadowionych na tych gruntach. Obecna regulacja art. 49 k.c. rozstrzyga ten problem, ale - jak to zwykle bywa przy wprowadzaniu nowych instytucji czy modyfikacji dotychczasowych - niesie ze sobą nowe zagadnienia interpretacyjne. Węzłowe omówienie nowelizacji z art. 49 k.c., na tle prezentowanych dotąd w orzecznictwie i piśmiennictwie interpretacji tego przepisu, stanowi przedmiot niniejszego opracowania. Pominięta zostanie natomiast kwestia uzyskania przez przedsiębiorcę przesyłowego prawa do cudzego gruntu, na którym znajdują się jego urządzenia (art. 3051-3054 k.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX