Cudowski Bogusław, Status prawny pracownika "pełniącego obowiązki" (zarys problematyki)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/10/67-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status prawny pracownika "pełniącego obowiązki" (zarys problematyki)

1. Wprowadzenie. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przede wszystkim pojęcie „pełnienie obowiązków”. W sensie ogólnym można stwierdzić, że każdy pracownik ma wyznaczony jakiś zakres obowiązków, a więc jest zobowiązany do ich pełnienia. Jednak zasadniczym problemem wyjściowym do dalszych rozważań będzie powierzenie pełnienia obowiązków pracownikowi w trybie nadzwyczajnym i z reguły jedynie na ściśle określony czas. Najczęściej dotyczy to stanowisk kierowniczych związanych z zarządzaniem i reprezentacją danego podmiotu. Problemy występują zazwyczaj w razie powierzenia pełnienia obowiązków w zastępstwie pracowników, których zatrudnienie wymaga spełnienia ponadstandardowych wymogów oraz przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej i którzy pełnią jednocześnie funkcję organu administracji publicznej.

W związku z tym często pojawiają się zasadnicze problemy i spory. Przede wszystkim mogą one dotyczyć samego powierzenia obowiązków w takim trybie. W szeroko rozumianej sferze publicznej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX