Sancewicz Paweł, Status prawny i zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako podmiotu administrującego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/2/88-99
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status prawny i zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako podmiotu administrującego

Słowa kluczowe: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, administracja gospodarcza, zadania organów administracji publicznej, rządowa agencja gospodarcza

1.Wprowadzenie

Do pełnienia zróżnicowanych i skomplikowanych zadań państwa, w dynamicznie zmieniających się warunkach społecznych i gospodarczych, często są powoływane wyspecjalizowane podmioty, które znajdują się poza strukturą organów administracji publicznej, natomiast, jako podmioty administrujące , wchodzą w skład administracji gospodarczej . Równocześnie, po transformacji gospodarczej (w ramach procesów decentralizacyjnych i dekoncentracyjnych ), ustawodawca gospodarczy dąży, aby rozliczne zadania nie były realizowane przez naczelne lub centralne organy administracji państwowej, lecz przez podmioty w jakimś przynajmniej zakresie niezależne od rządu.

Takimi podmiotami są agencje rządowe, kwalifikowane w doktrynie do nietypowych podmiotów administrujących . Takie specyficzne podmioty administrujące jak agencje powstały w wyniku zdemontowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX