Status mniejszości w świetle prawa europejskiego i polskiego - język migowy podstawą uznania społeczności g/Głuchych za... - OpenLEX

Lewandowska Anna, Status mniejszości w świetle prawa europejskiego i polskiego - język migowy podstawą uznania społeczności g/Głuchych za mniejszość językową/językowo-kulturową

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/1/25-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status mniejszości w świetle prawa europejskiego i polskiego - język migowy podstawą uznania społeczności g/Głuchych za mniejszość językową/językowo-kulturową

Słowa kluczowe: język migowy, g/Głusi, status mniejszości, mniejszość językowa/językowo-kulturowa

1.Wprowadzenie

Mniejszości coraz częściej zaznaczają swoją obecność w życiu publicznym, „nie tylko unaoczniają [one] istniejącą różnorodność każdego społeczeństwa, (...) ale są również swoistym testem na granice solidarności” . Zagwarantowanie ochrony języka mniejszości stanowi jeden z najwyższych wyrazów poszanowania praw człowieka, z kolei promocja zapewnia aktywny udział jego użytkowników w życiu społecznym. Szczególną mniejszość stanowi społeczność g/Głuchych , ponieważ jako jedyna grupa osób z niepełnosprawnością wykształciła własną kulturę i wartości przekazywane przez jej członków z pokolenia na pokolenie. W państwach członkowskich UE wspieranie społeczności w posługiwaniu się swoimi językami, w tym językami migowymi, powinno być widoczne w każdej sferze prawa. Tym samym odmienność językowa, a co za tym idzie, również i kulturowa, musi być traktowana jako najwyższa wartość, do pielęgnacji której...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX