Status głównego reżysera filmowego w prawie Unii Europejskiej - OpenLEX

Wojciechowska Anna, Status głównego reżysera filmowego w prawie Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2017/4/48-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Status głównego reżysera filmowego w prawie Unii Europejskiej

W doktrynie prawa autorskiego bez zastrzeżeń przyjmuje się stwierdzenie, że film jest wynikiem wspólnego działania wielu osób, reprezentujących różne formy aktywności. Nie jest natomiast jasne, czy w zespole tym obowiązuje trwała hierarchia, mogąca wskazywać na pozycję w nim każdego z uczestników, a także jakie miejsce z punktu widzenia prawa autorskiego zajmuje w zespole każda z tych osób. Ten brak konsensu gdy chodzi o status prawny realizatorów filmu zdaje się nie dotyczyć kategorii osób objętych nazwą „główny reżyser”. Na podstawie lektury aktów prawnych o zasięgu międzynarodowym, w szczególności konwencji berneńskiej i dyrektyw unijnych, można dojść do przekonania, że status głównego reżysera został ukształtowany w sposób szczególny, w jakimś stopniu niezależny od rozstrzygnięć dotyczących pozycji pozostałych współuczestników procesu realizacji filmu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX