Jakimiec Daniel, Standardy prawne procedury cywilnej w Zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy a wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/2/223-235
Autor:
Rodzaj: artykuł

Standardy prawne procedury cywilnej w Zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy a wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Słowa kluczowe: postępowanie wieczystoksięgowe, postępowanie restrukturyzacyjne, wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia, standardy prawne, postępowanie cywilne

Wartością o istotnym znaczeniu w gospodarce wolnorynkowej jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez ochronę prawnie uznawanych interesów jego podmiotów. Ochrona ta jest realizowana między innymi przez urzeczywistnianie norm prawa materialnego w postępowaniach sądowych, w tym restrukturyzacyjnym i wieczystoksięgowym . Sądy powinny przy tym tak prowadzić toczące się przed nimi postępowania, aby podejmowane w ich toku czynności procesowe gwarantowały respektowanie praw stron i uczestników. O ile w postępowaniu wieczystoksięgowym z reguły brak spornego interesu prawnego, o tyle w postępowaniu restrukturyzacyjnym postulat ten ma szczególne znaczenie. Zaznaczyć bowiem trzeba, że udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym podmiotów takich jak zarządca oraz nadzorca sądowy, z którymi zobowiązany jest współpracować...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX