Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/10/41-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Standardy ochrony wolności wypowiedzi akademickiej w perspektywie porównawczej

1. Wprowadzenie. Wolności wypowiedzi akademickiej przypisuje się doniosłe znaczenie w umowach międzynarodowych dotyczących ochrony praw i wolności człowieka, a także w regulacjach konstytucyjnych różnych państw, w tym – polskiej. Niektóre akty normatywne chronią ją wprost, np. konstytucje tych państw europejskich, które doświadczyły piętna totalitaryzmów, inne zaś, jak np. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), czynią to implicite. Istotą wolności wypowiedzi akademickiej, co zostanie wykazane w tym artykule, jest nieskrępowane prawo osoby zajmującej się nauką do głoszenia w ramach swojej dyscypliny naukowej poglądów mających uźródłowienie w prowadzonych badaniach, przy czym celem autora wypowiedzi jest głoszenie wiedzy – zarówno w ramach działalności dydaktycznej, jak i badań naukowych oraz działań popularyzatorskich. Ocena dopuszczalności głoszenia wypowiedzi akademickiej nie może zależeć od forum, na którym wypowiedź jest wygłaszana, ani od poprawności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację