Stan wyższej konieczności w ruchu drogowym w świetle orzecznictwa sądowego - OpenLEX

Kulesza Jan, Stan wyższej konieczności w ruchu drogowym w świetle orzecznictwa sądowego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/2/24-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Stan wyższej konieczności w ruchu drogowym w świetle orzecznictwa sądowego

Streszczenie

W artykule zaprezentowano funkcjonowanie w praktyce wymiaru sprawiedliwości stanu wyższej konieczności odniesionego do przestępstw i wykroczeń drogowych oraz z nimi powiązanych. Omówiono pojawiające się argumentacje oskarżonych, obwinionych oraz orzekających sądów. Wykazano, że art. 26 k.k. oraz art. 16 k.w. bardzo rzadko finalnie znajdują zastosowanie dla uchylenia odpowiedzialności za karalne zdarzenia na drodze, mimo iż dosyć często są powoływane w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego. Na zakończenie zwrócono uwagę na dwie kwestie kluczowe przy powoływaniu omawianej instytucji dla oceny zachowań uczestników ruchu drogowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX