Ferenc Maciej, Grzeszczak Robert, Stan prawa i nauki w Polsce w świetle prac Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2020–2023)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2024/2/150-159
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Stan prawa i nauki w Polsce w świetle prac Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2020–2023)

ROBERT GRZESZCZAK

MACIEJ FERENC

Stan prawa i nauki w Polsce w świetle prac Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2020–2023)*

1. Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk to kolegium działające w obszarze nauk prawnych, jednej z najstarszych i tradycyjnych dyscyplin akademickich. Komitet jest jednym z najważniejszych i najstarszych konsorcjów środowisk uczonych – prawników wszystkich specjalności i z różnych geograficznie ośrodków naukowych w Polsce. W skład KNP PAN weszli wybitni naukowcy dyscypliny reprezentujący szkoły wyższe oraz Polską Akademię Nauk. W kadencji 2020–2023 Komitet składał się z 35 członków . Na pierwszym posiedzeniu KNP zostały wybrane jego władze oraz organy, tj. przewodniczący (prof. dr hab. Robert Grzeszczak) oraz zastępcy przewodniczącego (prof. dr hab. Jacek Barcik, dr hab. prof. INP PAN Karolina Wierczyńska), a także Prezydium (przewodniczący, zastępcy przewodniczącego oraz prof. dr hab. Irena Rzeplińska, prof. dr hab. Anna Wyrozumska i prof. dr hab....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX