Gonet Wojciech, Suchodolski Bartłomiej, Stabilność dochodów i wydatków publicznych w sytuacjach kryzysowych w kontekście realizacji zadań publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2021/4/53-74
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Stabilność dochodów i wydatków publicznych w sytuacjach kryzysowych w kontekście realizacji zadań publicznych

Artykuł dotyczy wpływu kataklizmów naturalnych i kryzysów ekonomicznych na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Stwierdzono, że sytuacje nadzwyczajne powodują konieczność dokonania w budżecie zmian polegających na ograniczeniu wcześniej zaplanowanych wydatków, rezygnacji z realizacji części zdań lub ograniczeniu ich zakresu. W tych przypadkach administracja publiczna powinna mieć swobodę decydowania o tym, jakie wydatki ograniczyć, z wykonania jakich zadań zrezygnować, gdyż tworzenie sztywnych regulacji prawnych mogłoby utrudnić podjęcie szybkich działań ratujących obywateli, mienie prywatne i publiczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX