Środki zdeponowane na rachunku VAT jako składniki masy upadłości - OpenLEX

Jaracz Błażej, Środki zdeponowane na rachunku VAT jako składniki masy upadłości

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/3/29-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Środki zdeponowane na rachunku VAT jako składniki masy upadłości

W prezentowanym artykule autor rozważa wpływ ogłoszenia upadłości na możliwość rozporządzania środkami znajdującymi się na rachunku VAT należącym do upadłego przedsiębiorcy i korzystania z nich. Na wstępie autor wskazuje ogólny zarys, czym jest rachunek VAT i w jakim celu został wprowadzony. Następnie odwołuje się do regulacji zawartych w prawie upadłościowym, w szczególności dotyczących mienia wchodzącego w skład masy upadłości, i odpowiada na pytanie, czy środki znajdujące się na rachunku VAT wchodzą do masy upadłości. W końcowej fazie artykułu autor skupia się na praktycznych elementach przedstawionej problematyki i wskazuje dalsze możliwości prowadzenia postępowania upadłościowego. Rozważane w artykule kwestie są coraz częściej spotykane w toku postępowania upadłościowego i stają się praktycznym problemem na etapie stosowania prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX