Gądzik Zuzanna, Środki karne, przepadek zwierzęcia i nawiązka w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/3/75-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Środki karne, przepadek zwierzęcia i nawiązka w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Streszczenie

Artykuł dotyczy specyficznych środków karnych, przepadku zwierzęcia oraz nawiązki, orzekanych w przypadku dopuszczenia się przez sprawcę czynów wymierzonych w humanitarną ochronę zwierząt. Omówienie powiązano z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 122). W artykule przedstawiono przesłanki stosowania powyższych środków, przepadku i nawiązki oraz wątpliwości interpretacyjne w ich zakresie. Tekst zawiera ponadto wnioski de lege ferenda dotyczące koniecznych zmian, poprawiających efektywność stosowania wskazanych instytucji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX