Kudła Jacek, Sprzeciw czy apelacja? O zaskarżaniu wyroku zaocznego oddalającego powództwo w prawie polskim i niemieckim

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/3/119-125
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sprzeciw czy apelacja? O zaskarżaniu wyroku zaocznego oddalającego powództwo w prawie polskim i niemieckim

Słowa kluczowe: wyrok zaoczny oddalający, środek zaskarżenia, sprzeciw, apelacja, prawo niemieckie

Contumax non appellat

Wyrok zaoczny jako instytucja będąca „kamieniem probierczym charakteru procedury i zasad jakie w niej panują, odsłaniającym tajniki mechanizmu w niej ukrytego” , styka się z wieloma sytuacjami procesowymi, które nie zawsze są z postępowaniem zaocznym kompatybilne. Z założenia w typowej sytuacji wyrok zaoczny jest wyrokiem zgodnym z żądaniem powoda, ponieważ oparty jest na fikcji prawdziwości twierdzeń powoda, zawartej w art. 339 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego . Natomiast wyrok zaoczny oddalający powództwo jest z założenia sytuacją nietypową. Tym bardziej na uwagę zasługuje specyficzny sposób zaskarżania wyroków zaocznych oddalających powództwo. Artykuł ma na celu przybliżenie problematyki zaskarżania wyroków zaocznych oddalających powództwo w prawie niemieckim i polskim oraz próbę wyprowadzenia wniosków prawnoporównawczych dla prawa polskiego, w szczególności w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX