Gąsiorek Krystyna, Talik Arkadiusz, Sprawozdawczość w obszarze odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/7-8/88-92
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Sprawozdawczość w obszarze odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych zobligowane są do sporządzania sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania. Sprawozdawczość budżetowa stanowi jeden z podstawowych instrumentów dokumentujących działalność finansową jednostki, stanowiąc w ujęciu systemowym istotny element realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Zgodna z prawem realizacja obowiązków w powołanym zakresie napotyka jednak trudności, o czym świadczy „pierwsze miejsce” art. 18 pkt 2 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rankingu rozpatrywanych spraw oraz liczby osób (145), którym przypisano w 2014 r. odpowiedzialność za popełnienie czynów zabronionych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX