Tromsa Katarzyna, Sprawozdawczość budżetowa jako element jawności i przejrzystości finansów publicznych a praktyka jednostek samorządu terytorialnego na tle ustaleń kontroli

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/10/64-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sprawozdawczość budżetowa jako element jawności i przejrzystości finansów publicznych a praktyka jednostek samorządu terytorialnego na tle ustaleń kontroli

Art. 41 ustawy o finansach publicznych nakłada na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek sporządzania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz zawiera delegacje dla Ministra Finansów do wydania rozporządzeń określających rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań oraz jednostki zobowiązane do ich sporządzania. W artykule przedstawiono między innymi nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej ujawnione na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX