Kamińska Katarzyna, Sprawowanie władzy rodzicielskiej w formie pieczy naprzemiennej w sytuacji rozwodu lub rozstania rodziców

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/11-12/130-143
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sprawowanie władzy rodzicielskiej w formie pieczy naprzemiennej w sytuacji rozwodu lub rozstania rodziców

Słowa kluczowe: piecza naprzemienna, władza rodzicielska, dobro dziecka, rozwód

1.Wstęp

Rozwód jest sytuacją, w której otoczenie rodzinne dziecka zaczyna dzielić się na dwa odrębne światy: macierzyństwa i ojcostwa. Zarówno pierwszy, jak i drugi daje dziecku poznawać różne drogi życiowe, rozwojowe, uczy go zachowań społecznych i rodzinnych . Błędem jest twierdzenie, że matka może zastąpić ojca, a ojciec matkę, ponieważ są to dwa odmienne wzorce do naśladowania i inaczej wpływają na dziecko. Sytuacja rozwodu nie może przyczyniać się do zanikania roli nadanej w wyniku pojawienia się na świecie dziecka, nie może uniemożliwiać lub utrudniać ani matce, ani ojcu sprawowania dalszej pieczy nad potomkiem . Sytuacja gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, powoduje zakończenie wspólnego życia między żoną a mężem, nie zaś zakończenie relacji matka–dziecko czy ojciec–dziecko .

Przeważnie rzeczywistość porozwodowa przyczynia się do odseparowania jednego z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX