Dorosz-Kruczyński Jakub, Gerwatowska Marta, Sprawne karanie za zanieczyszczenie powietrza jako instrument poprawy jakości życia – uwagi na tle karania za naruszenie przepisów "uchwały antysmogowej"

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/4/77-91
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Sprawne karanie za zanieczyszczenie powietrza jako instrument poprawy jakości życia – uwagi na tle karania za naruszenie przepisów "uchwały antysmogowej"

Celem artykułu jest analiza, który z modeli odpowiedzialności jednostki jest najbardziej adekwatny w zwalczaniu przez władze publiczne działalności człowieka polegającej na zanieczyszczaniu powietrza. Autorzy przedstawili istniejące problemy z jakością powietrza atmosferycznego w Polsce i ich przełożenie na jakość życia ludzi. Omówiono też konstytucyjne obowiązki władz publicznych w zakresie zwalczania takiego niepożądanego zjawiska w zakresie, w jakim zasadne jest represjonowanie przez państwo działalności człowieka szkodzącej powietrzu atmosferycznemu. W opracowaniu przedstawiono różne modele odpowiedzialności jednostki za czyny zabronione przez prawo istniejące w ramach systemu prawa publicznego. Omówiono i porównano odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wykroczeniową i odpowiedzialność administracyjno-karną. Na przykładzie penalizowania naruszeń przepisów „uchwał antysmogowych” przedstawiono praktyczne konsekwencje wyboru przez ustawodawcę określonego modelu odpowiedzialności dla załatwiania konkretnych spraw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX