Dutka Paweł, Spowodowanie wypadku w komunikacji przez kierowcę pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/4/67-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Spowodowanie wypadku w komunikacji przez kierowcę pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Streszczenie

Artykuł odnosi się do zagadnienia prawidłowego kwalifikowania stanów faktycznych polegających na spowodowaniu wypadku w komunikacji przez nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym. Rozbieżności w poglądach doktryny i judykatury w tym zakresie, w szczególności w orzecznictwie Sądu Najwyższego powodują bowiem znaczne trudności w subsumpcji dokonywanej przez organy procesowe również w zakresie tego, czy na gruncie prawa karnego materialnego dochodzi w takim wypadku do popełnienia jednego, czy też dwóch czynów, z których pierwszy – prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – może zostać uznany za czyn współukarany uprzedni, i w jakich okolicznościach. W wyniku analizy możliwych stanów faktycznych i prawnych autor dochodzi do jednoznacznego stwierdzenia, że z jednej strony brak jest podstaw doktrynalnych do zastosowania w takim wypadku konstrukcji czynu współukaranego, a z drugiej – co do zasady w sytuacji spowodowania wypadku w komunikacji przez prowadzącego pojazd mechaniczny, który prowadził pojazd przed samym wypadkiem aż do w chwili zdarzenia w stanie nietrzeźwości – właściwe będzie przyjęcie kwalifikacji kumulatywnej z art. 177 § 1 lub 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. i art. 178a § 1 lub 4 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX