Sposób ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej (polemika z M. Nawrockim) - OpenLEX

Burdziak Konrad, Sposób ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej (polemika z M. Nawrockim)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/5/135-140
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sposób ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej (polemika z M. Nawrockim)

Jak zapowiada M. Nawrocki na początku swojego artykułu: „Niniejszy artykuł porusza problematykę sposobu ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej, o której ustawodawca stanowi wprost w art. 10 § 1 k.k.” . Należy zwrócić uwagę, że stwierdzenie Autora jest nie do końca precyzyjne. Faktem jest, że w art. 10 § 1 k.k. ustawodawca określił zasadę, zgodnie z którą odpowiada na zasadach określonych w kodeksie karnym ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary po ukończeniu lat 17. Zasada ta nie jest wszakże równoznaczna ze stwierdzeniem, że dolną granicą wieku odpowiedzialności karnej jest 17 lat. Wręcz przeciwnie – ustalając dolną (utożsamianą przez autora polemiki z minimalną) granicę wieku odpowiedzialności karnej, należy się odwołać nie do art. 10 § 1 k.k., lecz do art. 10 § 2k.k., zgodnie z którym odpowiedzialność karną może ponieść osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego miała ukończone 15 lat, a nawet do art. 94 ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX