Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/11/93-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sposób na silosy

Każdej firmie grozi powstawanie wewnętrznych podziałów, tworzenie się pionów i zhierarchizowanych działów, które z biegiem czasu mogą przekształcić się w odizolowane jednostki. Kiedy partykularne interesy danego działu zaczynają przeważać nad interesem całej organizacji, w dłuższej perspektywie może to zagrozić jedności i efektywnemu funkcjonowaniu całej firmy. Takie silosy korporacyjne stanowią poważne wyzwanie dla współczesnych firm, gdyż zakłócają efektywną komunikację wewnętrzną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację