Artykuły
Opublikowano: PP 2017/11/17-22
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Sposób implementacji w polskich przepisach opcji dyrektywy 2006/112/WE wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia przedsiębiorstwa lub jego części

Artykuł ma na celu zaprezentowanie sposobu implementacji w polskich przepisach opcji przewidzianej przez dyrektywę 2006/112/WE wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia całości lub części majątku, której celem jest zarówno uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, jak i uniknięcie nadużyć ze strony podmiotów uczestniczących w tego typu transakcjach. Autorzy wskazują także zasady, według których – w ich ocenie – powinno dokonywać się interpretacji zaimplementowanej opcji dyrektywy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?