Wierciński Jacek, Sporządzenie testamentu w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli w praktyce notarialnej

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/6/7-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sporządzenie testamentu w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli w praktyce notarialnej

1.

Tematem tego artykułu będzie przedstawienie problematyki sporządzenia testamentu w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli z punktu widzenia praktyki notarialnej .

W literaturze wskazuje się na potrzebę dokonywania przez notariuszy oceny stanu umysłowego spadkodawcy przed sporządzeniem testamentu . Nie jest wszakże do końca jasne, w jaki sposób notariusz ma jej dokonać . Celem tego artykułu jest wypełnienie tej luki i przedstawienie problematyki sporządzenia testamentu w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli zarówno w ujęciu podstawy teoretycznej, jak i praktycznym - z punktu widzenia praktyki notarialnej.

2.

Pojęcia zdolności umysłowej do działań prawnych i stanu świadomości warunkującego skuteczność działania prawnego są ze sobą powiązane. W dalszej części tego artykułu dla określenia omawianej problematyki będę posługiwał się zamiennie określeniami: zdolność psychiczna (umysłowa), poczytalność oraz stan włączający świadomość lub stan...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX