Gajda Janusz, Sporządzenie aktu stanu cywilnego (dołączenie wzmianki dodatkowej) na podstawie orzeczenia sądu. Zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/4/7-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Sporządzenie aktu stanu cywilnego (dołączenie wzmianki dodatkowej) na podstawie orzeczenia sądu. Zagadnienia wybrane

Słowa kluczowe: Prawo o aktach stanu cywilnego, sporządzenie aktu stanu cywilnego, dołączenie do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa

1.Uwagi wprowadzające

Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia związane ze sporządzaniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego aktów stanu cywilnego (dołączeniem wzmianki) na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów. Pobieżna analiza obowiązujących w tej mierze przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego mogłaby skłaniać do przyjęcia wniosku, że wskazane w tytule kwestie nie są źródłem kontrowersji. Teoretycznie bowiem rzecz biorąc, zawsze powinno być tak, że kierownik urzędu stanu cywilnego, otrzymując odpis prawomocnego orzeczenia sądu, nie ma problemu z dokonaniem stosownej czynności, związanej z rejestracją stanu cywilnego, której podstawą jest orzeczenie sądu. Niekiedy jednak w praktyce pojawia się szereg trudności w tej mierze. Niejednokrotnie dzieje się tak właśnie w przypadkach, w których orzeczenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX