Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/2/4-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Spór wokół zasad wynagradzania zarządców instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Artykuł dotyczy określenia relacji pomiędzy ustawą o Polskiej Akademii Nauk a tzw. ustawą kominową w kwestii ustalenia wynagrodzeń dla zarządców instytutów naukowych PAN: prawa do nagrody z „funduszu nagród”, stosowania zasady wyłącznego wynagrodzenia miesięcznego tylko do części związanej z zarządzaniem instytutem, a nie zaś z wykonywaniem funkcji pracownika naukowego instytutu, a także zakresu prawa do nagrody jubileuszowej za wieloletnią pracę w instytucie. Analiza dogmatyczna obu ustaw zawierających w powyższych kwestiach rozbieżne rozwiązania prawne prowadzi do wniosku, że ustawa o PAN – przewidująca korzystniejszy reżim prawny dla wspomnianych zarządców, będących jednocześnie z mocy prawa pracownikami naukowymi tego instytutu – ma charakter szczególny wobec ustawy kominowej, a tym samym znosi obowiązywanie przepisów restrykcyjnych tej ostatniej ustawy. Taki wniosek wynikający z analizy dogmatycznej, poparty wieloma argumentami prawnymi, ściśle koresponduje z programem rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce, którego realizacja w dużym stopniu zależy od zarządców instytutów naukowych PAN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?