Ostrowska Anna, Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/3/5-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych

Czy sprawa prawidłowego ustalenia wysokości dotacji udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o systemie oświaty powinna być rozpatrywana przez sąd administracyjny czy sąd powszechny? Artykuł prezentuje dwie odmienne linie orzecznicze ukształtowane w tym obszarze oraz przedstawia argumenty na poparcie jednego lub drugiego poglądu. Jednocześnie autorka wskazuje na wyjątkowe cechy dotacji oświatowych, które przemawiają za administracyjnym charakterem relacji między dotującym a dotowanym podmiotem. Aby zakończyć panujący w tym obszarze spór o właściwość sądową, należałoby ustawowo określić formę prawną przydzielania powyższych środków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX