Spółka w roli syndyka - OpenLEX

Cichoń Michał, Spółka w roli syndyka

Artykuły
Opublikowano: CDZ./4
Autor:
Rodzaj: artykuł

Spółka w roli syndyka

W skomplikowanych postępowaniach na syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę często powołuje się spółkę. Jak to jednak pogodzić z faktem, że na liście syndyków, będącej podstawą do wyznaczenia syndyka, figurują tylko osoby fizyczne?

W dzisiejszych realiach gospodarczych obecność na rynku spółek-syndyków nikogo już nie dziwi. W skomplikowanych postępowaniach zaangażowanie spółki syndyków wydaje się wręcz niezbędne. Taka spółka dysponuje zazwyczaj większą liczbą specjalistów (ekonomistów, prawników, rewidentów, rzeczoznawców), co często znacznie ułatwia i przyspiesza postępowanie likwidacyjne bądź układowe.

Dlatego warto przyjrzeć się regulacjom dotyczącym powołania takiej spółki na syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę w postępowaniu.

Na początku należy przestawić kwestie związane z uzyskaniem uprawnień w celu świadczenia tego typu działalności. Kwestie związane z uzyskaniem uprawnień i wykonywaniem funkcji syndyka regulują w prawie polskim zasadniczo dwa akty: ustawa z dnia 28 lutego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX