Społeczna rola banków komercyjnych - obowiązek czy dobra wola? - OpenLEX

Chybiński Rafał, Społeczna rola banków komercyjnych - obowiązek czy dobra wola?

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/7-8/103-110
Autor:
Rodzaj: artykuł

Społeczna rola banków komercyjnych - obowiązek czy dobra wola?

Słowa kluczowe: prawo bankowe, bank centralny, bank komercyjny, pożyczkodawca ostatniej instancji

1.Wstęp

Pierwsze przejawy bankowości miały miejsce jeszcze przed naszą erą. W takich starożytnych państwach jak Babilon, Grecja czy Egipt dokonywano wielu mało skomplikowanych czynności polegających na pożyczaniu różnego rodzaju kruszcu kupcom. Głównym celem takiego przedsięwzięcia było pomnożenie kapitału w ramach różnorakich transakcji handlowych. Przychód był tak duży, że pozwalał na osiągnięcie zysku mimo konieczności zwrotu dóbr wraz z opłaceniem kapłanów, którzy zajmowali się opieką nad złotem zgromadzonym w świątyniach . Mechanizm ten sprawił, że w coraz szybszym tempie bogacili się zarówno kupcy, jak i kapłani. Ci pierwsi zaczynali stopniowo uniezależniać się finansowo, a ich miejsca zajmowali kolejni. Coraz szybciej rozwijający się handel wpłynął również pozytywnie na budowanie nowych świątyń, które pełniły swoistą rolę pierwszych banków. Jednak to dopiero między XVI i XVII w. bankowość...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX