Spółdzielnie mieszkaniowe a opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości - OpenLEX

Reśko Dariusz, Wołowiec Tomasz, Spółdzielnie mieszkaniowe a opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/12/31-36
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Spółdzielnie mieszkaniowe a opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli spółdzielni mieszkaniowych stwarza problemy interpretacyjne, związane ze specyfiką wykorzystywania budowli przez spółdzielnie. Budowle te służą bowiem zarówno działalności statutowej, jak i prowadzonej działalności gospodarczej (są z nią związane). Autorzy artykułu poruszają dwa związane z tym problemy. Najpierw analizują, czy spółdzielnie mieszkaniowe są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jakie z tego wynikają konsekwencje dla opodatkowania budowli. Następnie zajmują się kwestią wyodrębnienia tych części budowli, które służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i nie podlegają podatkowi od nieruchomości, oraz tych części budowli (chodników, dróg dojazdowych, ciągów spacerowych itp.), które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX