Artykuły
Opublikowano: PP 2019/8/10-11
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Split payment - problemy interpretacyjne

Poszukiwanie sposobów uszczelniania systemu VAT stanowi jeden z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej. Realizacji tego zadania służy nie tylko sprawniejsze działanie organów skarbowych, ale również zapewnianie odpowiednich instrumentów, które mają je wspierać. Jednym z nich jest mechanizm podzielonej płatności wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie ustawy z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw .

Istota tego rozwiązania, zawartego w dziale XI, rozdziale 1a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – sprowadza się do tego, że płatność za towar lub usługę w części odpowiadającej wartości sprzedaży netto jest wpłacana przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca wartości podatku od towarów i usług jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Stosowanie wskazanej metody pozwala na zabezpieczenie przed nieuprawnionym wykorzystaniem VAT...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?