Krzykowski Przemysław, Specyfika sądowej kontroli decyzji w sprawach zwrotu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2023/3/9-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Specyfika sądowej kontroli decyzji w sprawach zwrotu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano zakres sądowej kontroli decyzji wydawanych w sprawach zwrotu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027. Autor zwrócił uwagę na nowy system źródeł prawa określający prawa i obowiązki beneficjentów ubiegających się o środki unijne oraz na trudności pojawiające się w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych wynikające z przyjętego przez prawodawcę modelu, w którym dofinansowanie ze środków unijnych jest przekazywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a jego rozliczenie, w przypadku nieprawidłowego wykorzystania środków, następuje w formie decyzji administracyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX