Socjalna pomoc mieszkaniowa jako zadanie gminy - OpenLEX

Cendrowicz Dominika, Socjalna pomoc mieszkaniowa jako zadanie gminy

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/12/60-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Socjalna pomoc mieszkaniowa jako zadanie gminy

Mieszkanie uznawane jest za podstawowe dobro ekonomiczne, którego posiadanie pozwala na zaspokojenia istotnej potrzeby bytowej człowieka, jaką jest schronienie. Skrajną postacią braku mieszkania jest bezdomność. Gmina realizuje różnorodne zadania związane ze świadczeniem socjalnej pomocy mieszkaniowej, z których skorzystać mogą osoby zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym i ubóstwem. Artykuł stawia za cel wyodrębnienie i analizę regulacji prawnych w tym obszarze. Sformułowane zostaną ponadto wnioski de lege lata i de lege ferenda w zakresie istniejącego stanu prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX