Służbowy stosunek pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, cz. II. Warunki zatrudnienia, obowiązki sędziów - OpenLEX

Świątkowski Andrzej Marian, Służbowy stosunek pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, cz. II. Warunki zatrudnienia, obowiązki sędziów

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/6/23-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Służbowy stosunek pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, cz. II. Warunki zatrudnienia, obowiązki sędziów

1.Warunki zatrudnienia

1.1.Wstęp

W służbowych stosunkach pracy warunki pracy są w całości regulowane w przepisach prawa pracy stanowionych przez ustawodawcę. W przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego (TK) podstawowym źródłem prawa jest ustawa z 30.11.2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego . Pomocniczo, w sprawach nie uregulowanych tą ustawą, zastosowanie mają natomiast przepisy ustawy z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym oraz Kodeksu pracy . Artykuł 5 k.p. nakazuje stosować normy Kodeksu pracy do wszystkich rodzajów pracowniczych stosunków pracy w sprawach nieuregulowanych przepisami szczególnymi . Do takiej kategorii przepisów zaliczana jest ustawa o statusie sędziów TK. Przedmiotowo istotne warunki pracy pracowników zostały wymienione w art. 29 § 1 k.p. Są to: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, czas pracy i termin rozpoczęcia pracy. Ustawa o statusie sędziów TK określiła wszystkie wymagane przez ustawodawcę essentialia negotiisłużbowego stosunku pracy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX