Służbowe skrzynki e-mail pracowników pod kontrolą pracodawcy - OpenLEX

Świtajska Magdalena, Służbowe skrzynki e-mail pracowników pod kontrolą pracodawcy

Artykuły
Opublikowano: CDZ./10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Służbowe skrzynki e-mail pracowników pod kontrolą pracodawcy

Choć służbowe skrzynki e-mail stanowią narzędzia pracy będące własnością pracodawcy, na gruncie stosunków pracy nie jest wcale oczywiste, czy w związku z tym pracodawcy mogą swobodnie i bez ograniczeń przeglądać ich zawartość.

Obowiązujące przepisy nie regulują wprost ani zasad, ani nawet kwestii dopuszczalności kontrolowania zawartości służbowych skrzynek e-mail pracowników. W literaturze, a także zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Głównego Inspektora Danych Osobowych i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, takie działanie pracodawcy uznaje się jednak, pod pewnymi warunkami, za dopuszczalne. Wywodzi się je z prawa i obowiązku pracodawcy do sprawowania nadzoru nad wykonywaną przez pracowników pracą i korzystaniem przez nich z mienia służbowego.

Aby zapewnić legalność kontroli zawartości służbowych skrzynek e-mail, niezbędne jest przede wszystkim poinformowanie pracowników o możliwości przeprowadzania takich kontroli, przed ich rozpoczęciem. Informację taką można przekazać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX