Słuszność a celowość w kontekście stosowania obserwacji psychiatrycznej w polskim postępowaniu karnym - OpenLEX

Smarzewski Marek, Słuszność a celowość w kontekście stosowania obserwacji psychiatrycznej w polskim postępowaniu karnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/1/43-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Słuszność a celowość w kontekście stosowania obserwacji psychiatrycznej w polskim postępowaniu karnym

Słowa kluczowe: słuszność, celowość, obserwacja psychiatryczna, postępowanie karne

1.Uwagi ogólne

Pojęcia słuszności i celowości to kategorie często analizowane w nauce prawa, w tym zwłaszcza w obszarze teorii i filozofii prawa, w znaczeniu ogólnym. Nie rzadziej jednak stanowią one węzłowo punkt odniesienia dla rozważań o istotnych problemach prawa karnego, zarówno materialnego, jak i procesowego. Prawo bowiem w aspekcie jego tworzenia oraz stosowania pozostaje niezmiennie w ścisłym związku z moralnością.

W zarysowany kontekst wpisuje się relacja słuszności i prawa oraz wynikająca stąd jego ocena w sferze in abstracto oraz in concreto. Ważna pozostaje wszakże słusznościowa analiza prawa, w tym konkretnych instytucji prawnych z punktu widzenia uregulowań je określających bądź też właśnie z perspektywy ich słuszności co do istoty. Niemniej przy tym istotna, jeśli nawet nie bardziej doniosła jest ocena stosowania prawa przez pryzmat słuszności właśnie . Postawienie tezy o tym, że prawo ma być słuszne,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX