Maroń Grzegorz, Ślubowanie poselskie w polskim porządku prawnym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/10/20-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ślubowanie poselskie w polskim porządku prawnym

1.Pojęcie i geneza instytucji ślubowania poselskiego

Ślubowanie poselskie to publicznie składane na forum plenarnym izby parlamentarnej solenne oświadczenie o urzędowo określonej treści, w którym poseł, obejmując mandat deputowanego, przyrzeka należycie wykonywać swoje obowiązki reprezentanta narodu, działać dla dobra ojczyzny i jej obywateli oraz przestrzegać porządku prawnego własnego państwa.

Niekiedy ślubowanie posła określane bywa, a raczej bywało, mianem przysięgi (łac. iuramentum). Przysięga tym różni się od ślubowania sensu stricto, że posiada religijny w sensie swego brzmienia lub formy składania charakter . Rotę przysięgi zwykle rozpoczyna i kończy odwołanie się do Boga, co jest werbalizowane np. sformułowaniem „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu” czy zawołaniem „Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący”.

Instytucja ślubowania posła, czy szerzej parlamentarzysty, a nawet jeszcze szerzej funkcjonariusza publicznego, to szczególna instytucja prawna. Stanowi ona egzemplifikację treściowych i funkcjonalnych relacji zachodzących...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy